Hello Hello! Login or Register
ClipConverter on Facebook ClipConverter on Facebook از این سرویس راضی بودید؟ ما را بر روی سایت Facebook دوست بدارید!

YouTube Convert and Download

افزونه برای Firefox / Chrome / Safari

افزونه های ما برای Firefox ، Chrome و Safari دکمه ای را در صفحه Youtube ظاهر می کند که شما می توانید مستقیما ویدئوها را دریافت کنید. این کار باعث بهبود و سرعت استفاده از ClipConverter می شود.

Our addon is completely free of any Ad- or Spyware and does not install any Toolbars, Search Providers or other annoying stuff!

 افزونه برای Firefox / Chrome / Safari

نصب <strong> افزونه Chrome</strong>
نصب افزونه Chrome

نصب <strong> افزونه Firefox</strong>
نصب افزونه Firefox

نصب <strong> افزونه Safari</strong>
نصب افزونه Safari
نشانک

این دکمه را به ابزارک پیوند های خود بکشید: ClipConverter!

روی دکمه ClipConverter در حین تماشای ویدئو کلیک کنید تا تبدیل شود.