ClipConverter on Facebook

YouTube Convert and Download

Thông tin về dịch vụ

ClipConverter là một công cụ chuyển đổi định dạng Media trực tuyến, cho phép bạn chuyển đổi từ trên đường dẫn URL (YouTube, MySpace, Veoh...) đến các định dạng mong muốn.

Nếu bạn nhập URL từ các trang của bạn không trong danh sách hỗ trợ, công cụ của chúng tôi sẽ cố gắng thử nếu có thể. Sau đó ClipConverter sẽ tải tập tin về máy chủ của chúng tôi. Nó sẽ chuyển đổi thành loại định dạng bạn chọn và sau khi kết thúc bạn có thể tải tập tin về.

Liên hệ

General contact: info@clipconverter.cc
Support: support@clipconverter.cc

Copyright

ClipConverter is meant for creating recordings of free online videos for the personal use ("fair use"). It is not meant to be used for recordings of copyrighted material, such as music videos.

Therefore ClipConverter has set up a filter which prevents the downloading of copyrighted material. In certain cases it might happen that the filter is not working correctly and needs to be improved. If you are a copyright owner and your content is not correctly detected by the filter, please contact as at abuse@clipconverter.cc. Please make sure to include the video URLs and/or the channel URL. We will block your content then from being recorded.

Các dịch vụ được hỗ trợ:

A lot! Just try it out :-)

Link Us

Nếu bạn muốn đặt đường dẫn đến ClipConverter, xin hãy sử dụng các biểu tượng sau (đã được làm trong suốt):
logo     logo

Ngôn Ngữ

Xin cám ơn rất nhiều đến các dịch giả sau:
Greek: Dimitrios Iliadis
Polish: SkiX
Croatian: Dino Anlar
French: Johan Berthon
Spanish: Juan Manuel Maldonado and Federico Casanova
Albanian: Olsion Bakiaj
Italian: Nicola Sperandio
Dutch: Stijn Soetaert
Turkish: Turgut TAŞPINAR
Serbian: Neven Savanovic
Portugese: Giovani Ceotto
Bulgarian: Peter Vasilev - pere®™
Romanian: Chiş Mihai
Hungarian: Zopad_
Norwegian: Edvin J.
Persian: Arash Soltani - فارسی پرس
Japanese: ningendesu
Vietnamese: Herowinb
Czech: Jiří Laža