ClipConverter on Facebook

YouTube Convert and Download

Câu Hỏi Thường Gặp

Công cụ này miễn phí?

Đúng, Clipconverter là chương trình hoàn toàn miễn phí. :D

Tại sao tôi lại gặp thông báo 'Unable to get video infos from YouTube'?

Lỗi này xuất hiện khi đường dẫn Youtube không chính xác. Đôi khi cũng có thể là nhầm lẫn, vì vậy bạn có thể nên thử lại vài lần. Nếu vẫn không thể, thì là do Youtube đã chặn quyền chuyển đổi vì lý do bản quyền.

Tại sao tôi gặp thông báo 'Conversion server is currently not available, please try again later!'?

Chúng tôi đang làm việc để hoàn thiện hoàn toàn cơ sở hạ tầng máy chủ của chúng tôi, nhưng đôi khi bị ngưng hoạt động là không thể tránh được. Chúng tôi xin lỗi cho điều này, hãy thử lại một lần nữa sau đó một vài giờ.

Mỗi lần tôi cố gắng chuyển đổi Video Youtube, lại thấy dòng chữ 'Đang đợi đến lượt chuyển đổi' không có thây đổi.

Đây là vấn đề về trình duyệt và JavaScript. Xin hãy nâng cấp trình duyệt như Firefox, Chrome, Safari hoặc Internet Explorer 8. IE6 không được hỗ trợ. Nếu bạn có vấn đề hay góp ý về mặt ngôn ngữ Tiếng Việt, xin hãy email về herowinb@gmail.com. Cám ơn.